hhh
hhh
hhh
jjj
 
Film o projektu JA imam zdrav stav:

 
 
 
biblioteka
 

Mladi u borbi protiv diskriminacije

Danas je završena obuka za vršnjačke edukatore na temu antidiskriminacije. Polaganjem testa znanja i stavova i svečanom dodelom diploma, danas je završena četvorodnevna obuka u okviru projekta „Mladi u borbi protiv diskriminacije“, koji je realizovalo Udruženje građana „Iskra-Loznica“, a u kome su učestvovala 23 vršnjačka edukatora. Detaljnije>>>

 

Završen projekat Imam pravo da znam

Projekat „Imam pravo da znam“ je realizovan u periodu od 14.02. do 14.09.2015. godine. Projekat je realizovalo Udruženje Iskra-Loznica uz podršku Misije OEBSa u Srbiji i Švedske/Side kao deo tehničke podrške Kancelariji za ljudska i manjinska prava za implementaciju Strategije za unapređivanje položaja Roma.

Opšti cilj projekta: unapređenje zdravstvenog stanja Roma kroz podizanje svesti pripadnika romske nacionalne manjine iz oblasti zaštite zdravlja i smanjenje diskriminacije je ostvaren kroz specifične ciljeve koji su u potpunosti ispunjeni. Detaljnije>>>

 

Održan trening za VE za prevenciju rizičnog ponašanja mladih

U periodu od 24.08. do 29.08.2015. u Banji Koviljači je održan šetodnevni trening za obuku vršnjačkih edukatora za prevenciju rizičnog ponašanja (bolesti zavisnosti i alkoholizma) i  trgovine ljudima u okviru projekta “Inicijativa mladih za zdrav I aktivan život” koji finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, a sprovodi UG Iskra-Loznica. Detaljnije>>>

 

Završen projekat sa Italijanima

Ovih dana je završen projekat «Ispravan stav! Moj stav!» koji je UG Iskra-Loznica sprovela kroz Program Decentralizovane saradnje Ministarstva spoljnjih poslova Republike Italije – “Podrška politici za decu i mlade” – u saradnji sa Regijom Emilija Romanja i grada Loznica. Za sedam meseci koliko je projakt trajao obučeno je 50 vršnjačkih edukatora na temu prevencije bolesti zavisnosti i promocije zdravih stilova života kroz dva petodnevna treninga u Omladinskom centru u Loznici. Detaljnije>>>
 

Pravno savetovalište za mlade

Ova aktivnost je pokrenuta u nameri da se obezbedi besplatna pravna pomoć i saveti  mladima uzrasta od 15-30 godina, kao i njihovim porodicama.

Cilj jeste upoznati mlade ljude sa njihovim pravima, ali i obavezama, kao i informisati ih o načinu ostvarivanja njihovih prava. Savetovalište je imalo i edukativno-preventivni karakter  u smislu da se govorilo o određenim krivičnim delima za koje mladi ljudi ni ne pretpostavljaju da su kažnjiva (da se sankcionišu). Kao što je slučaj  sa učestvovanjem u tuči, koje je jedno od najzastupljenijih krivičnih dela mladih. Besplatno pravno savetovalište za mlade se nije bavilo svim oblastima i pružanjem komercijalnih usluga. Ono je prvenstveno radilo u oblastima i na problemima koji se tiču i pogađaju mlađu populaciju, kao što su vršnjačko i porodično nasilje, alkoholizam , narkomanija, kocka  i drugi problemi koje prate mlade ljude. Detaljnije>>>