hhh
hhh
hhh
jjj
 
 
Film o projektu JA imam zdrav stav:

 
 
 
biblioteka
 
 

Сајам здравих алтерантива

Сајам здравих алтерантива, пројекат Искре уз подршку града Лознице, спроведен је током 2018. године са циљем промовисања здравих стилова живота и креативног провођења слободног времена младих са крајњим циљем превенције болести зависности.

Овај пројекат је резулатат донетог Локалног акционог плана за спречавање болести зависности у Лозници 2018-2022. у чијој је изради учествовала Искра. Detaljnije>>>

 

Конференција уочи сајма здравих алтернатива

У Омладинском центру у Лозници, 24.12.2018. је одржана конференција за медије поводом организовања Сајма здравих алтернатива. Испред града Лознице говорио је Ненад Радић, члан градског већа задужен за спорт и др Нада Ђурић, председница Искре, испред организатора Сајма.

Радић је говорио о томе да градска власт подржава спорт и да је определила више средстава за спорт и спортске организације за око 20% средстава више него ове 2018. Detaljnije>>>

 

Реализован пројекат у Лозници

Град Лозница је у партнерству са УГ „Искра-Лозница“ реализовао пројекат „Путеви за бољу будућност–побољшање физичк инфраструктуре у ромским насељима“. Пројекат је реализован у оквиру циљева бесповратне помоћи Европске уније Републици Србији из оквира националног програма ИПА 2013, Министарства финансија Републике Србије, Сектора  за уговарање и финансирање програма  из  средстава  Европске уније.
Detaljnije>>>

 

ЛАП за спречавање злоупотребе дрога у Лозници

Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 9. октобра 2018. године, донела је ОД ЛУКУ о усвајању Акционог плана спречавања злоупотребе дрога у Лозници 2018 -2022.

Овај стратешки документ је донет уз изузетан рад и ангажовање свих актера који се баве овом облашћу а цео посао је координирала Искра уз свесрдну помоћ Одељења за друштвене делатности града Лознице и сталног скупштинског тела, Савета за борбу против болести зависности града Лозница. Detaljnije>>>

 

Путеви за бољу будућност

Пројекат „Путеви за бољу будућност – побољшање физичке инфраструктуре у ромским насељима у Лозници“ финансира се из средстава Европске уније у Републици Србији кроз Програм ИПА 2013 „Трајна стамбена решења и унапређење физичке инфраструктуре у ромским насељима.“ Пројекат суфинансира и реализује град Лозница у партнерству са удружењем грађана „Искра-Лозница“. Detaljnije>>>